Vem kan söka?


Hos Din Psykiater är du välkommen oavsett religion, världsuppfattning, ursprung, könsidentitet, utseende eller sexuell identitet.

Du är över 18 år och har psykiska besvär, symtom eller psykisk sjukdom och önskar ett professionellt och personligt bemötande med helhetssyn på dig som huvudperson i ditt liv där du är precis just nu.


Vilka tillstånd behandlar och utreder Din Psykiater?


Främst diagnosticeras och behandlas depressioner,  ångestsyndrom, sömnstörningar,  samt psykiska besvär som beror av symtom från stress och livskriser. Även bipolärt syndrom, ADHD/ADD och utmattning, men det finns restriktioner, se nedan.

Vid behov engageras kurator, sköterska, arbetsterapeut eller psykolog via remiss.

Mottagningen kan utreda den psykiatriska och medicinska delen av en neuropsykiatrisk utredning, men skall kompletteras med en psykologutredning.

Finns särskilda restriktioner hos Din Psykiater?


Ja.

1. Psykiatriska tillstånd som kräver teamomhändertagande som t ex svårare psykoser, personlighetsstörningar, ätstörningar, svåra tvångssyndrom eller komplexa trauma hänvisas eller remitteras vidare till specialistmottagningar, liksom beroende och missbruk (läkemedel, alkohol, droger, spel) som hänvisas till kommunernas beroendeprogram eller psykiatrins beroendemottagning.


2. På denna mottagning gäller strikta restriktioner för förskrivning av narkotiska läkemedel som till exempel Sobril, Xanor, Stesolid, Oxascand, Stilnoct och andra bensodiazepiner samt centralstimulantia. Inga patienter med höga doser av centralstimulantia eller bensodiazepiner tas över från andra privata eller offentliga vårdgivare.

Hur bokar jag tid hos Din Psykiater?


Du kontaktar mottagningen via meddelandeformuläret och gör en förfrågan över dina besvär. Om ditt ärende faller inom mottagningens kompetens kommer du att erbjudas en tid via mejladressen du uppger. Första besöket innebär en första bedömning kring dina besvär och du får förslag från Din Psykiater vilka råd eller behandling som står till förfogande och ni kommer överens om en vårdplan utifrån dina behov och önskemål.

Får närstående följa med?


Ja. Närstående är alltid välkomna med om du önskar.

Vad kostar ett besök hos Din Psykiater?


Din Psykiater drivs helt privat. Du bekostar din vård själv.

Om du har privat sjukvårdsförsäkring kan du be försäkringsbolaget höra av sig till oss för offert.


Information om priser, betalningsvillkor och avbokningsregler hittar du i Prislistan.